Veiklos Klasifikatorius

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 2 redakcija EVRK

EVRK2 veiklų klasifikatorius, kodai Rekvizitai lt

Nr. Veislės kodas: Veislės pavadinimas: Veislės sutrumpinimas: Žalųjų veislių galvijai: 1: 11: Lietuvos žalieji: LŽ: 2: 12: Anglerai: AN: 3: 13: Danijos žalieji. Veiklos sritys. Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas (atnaujinta 2017-12-04) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros sritys: 1. Jūros ar gėlųjų vandenų žuvininkystei ar akvakultūrai būdingos veiklos rūšys įeina į veiklos rūšis, susijusias su žvejyba ar akvakultūros veikla. Prisijunkite prie didžiausios freelancerių bendruomenės Lietuvoje per Facebook. Statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių parengė ir tvarko Eurostatas. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 2 redakcija (EVRK 2 red.) Nuoroda: Nuoroda. Šaltinio tipas v.2: Duomenų bazė. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kareivių g. 1, LT- 08351 Vilnius. Tel. (8 5) 219 7001, faks. Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012 (parengtas pagal ISCO-08) atspindi darbo rinkos struktūros pasikeitimus ir tarptautinę ISCO-88 taikymo patirtį. Ši versija palengvina statistinių duomenų rinkimą, analizę, supaprastina ataskaitų tarptautinėms organizacijoms rengimą. Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapyje (klasifikatorius NACE). Nace 2 …. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Versija LPK 2012 parengta pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08. Čia rasite tokius profesijų duomenis: • profesijų grupių, suskirstytų į …. Pateikiame Bendrąjį Viešųjų Pirkimų Žodyną (iš anglų kalbos: Common Procurement Vocabulary – CPV) elektroniniame pavidale. Žodyną sudaro daugiau nei 8 000 produktų ir paslaugų kodų katalogas. Šių kodų pagalba yra lengviau ir paprasčiau identifikuojami perkami produktai bei paslaugos.

  • Konsultacinės medžiagos katalogas – VMI
  • Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius EVRK – 1 1 1
  • Lietuvos profesijų klasifikatorius Ekonomikos ir
  • EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS
  • DĮ-226 Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
  • Institucinių sektorių paieška
Veiklos Klasifikatorius
BVPŽ klasifikatorius – Viešųjų pirkimų agentūra, VšĮ

Individualios veiklos pažyma – tai dokumentas, patvirtinantis veiklos įregistravimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) pagal gyvenamą vietą ir teisę verstis pažymoje įrašyta veikla. Mokslo ir švietimo veiklos rūšys (ištrauka iš EVRK, v.2 klasifikatoriaus) I. How is Ekonomines Veiklos Rusiu Klasifikatorius (Lithuanian: Classification of Economic Activities; Lithuania) abbreviated. Jūs esate čia: VIC > GPSAS portalas GPSAS portalas > Ožkų veislių klasifikatorius Ožkų veislių klasifikatorius. Individuali veikla pagal pažymą Šioje rubrikoje galėsite rasti visą informaciją apie individualią veiklą pagal pažymą, mokamus mokesčius dirbant pagal individualią pažymą ir atsakysime į Jūsų klausimus, kurie susiję su individualios veiklos pažyma. Su Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo verte (eurais), taikoma atsiskaitant už paslaugas, galima susipažinti čia. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK) ir PRODCOM; Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA) Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK) Kombinuotoji nomenklatūra (KN) Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS). Klasifikatorius naudojamas profesijų duomenims grupuoti registruose ir informacinėse sistemose. Aptariant individualios veiklos sampratą, galima paminėti ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 d. išskirtas jos atskiras rūšis. EVRK stands for Ekonomines Veiklos Rusiu Klasifikatorius (Lithuanian: Classification of Economic Activities; Lithuania). Zmones, pasakykit, ar ruosiant viesosios istaigos istatus yra koks veiklos klasifikatorius ir kur. 2004-03-09 16:06 ignas30 / Gyventojų pajamų mokestis / Vš.I veiklos klasifikatorius / #67431 Individualios veiklos kodų papildymas. Klasifikatoriuje pateikiami pagal tam tikrą struktūrą sudaryti profesijų ir jų grupių kodai, pavadinimai ir aprašai. Kodavimo sistemą prižiūri ir tvarko Europos Sąjungos XV Generalinis Direktoratas (DG XV).

Veiklos Klasifikatorius
EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS, EVRK kodai

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius ir aiškinamosios pastabos (EVRK 2 red.) EVRK 2 red. struktūra (sekcijos, skyriai, grupės, klasės, poklasiai) (Word, Excel) EVRK 2 red. ( ~1,950 KB, PDF) Ūkio subjekto pagrindinės veiklos rūšį rasite paieškos langelyje įvedę 7 ar 9 ženklų ūkio subjekto kodą. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius yra susistemintas visuomeninių ir ekonominių veiklos rūšių, egzistuojančių šalies ūkyje, rinkinys, kurio klasifikavimo vienetas yra veiklos rūšis. EVRK vartojimas leidžia visus šalyje egzistuojančius ūkio subjektus suskirstyti į …. Konsultacijos mokesčių klausimais: tel. 1882 arba +370 5 255 3190 e. Lietuvos profesijų klasifikatorius − tai susisteminta informacija apie profesijas, tvarkoma elektroninėmis priemonėmis. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) 5 1 SKYRIUS. Įvadas ir istorinis pagrindas 1.1. NACE ir integruota ekonominės veiklos rūšių ir produktų klasifikatorių sistema 1. NACE – tai santrumpa1, vartojama pažymėti įvairiems statistiniams ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriams, kurie Europos Sąjungoje buvo sukurti nuo 1970 metų. Patvirtinta EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.) Patvirtinta EVRK 1.1 RED IR EVRK 2 RED. RYŠIŲ LENTELĖ. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), EVRK kodas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji – alfabetinė dalis, antroji -skaitmeninė. Atsižvelgiant į tai, jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui (neįsteigus juridinio asmens) vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti. Lietuvos profesijų klasifikatorius yra priemonė duomenims apie profesijas grupuoti, padedanti apžvelgti ir analizuoti Lietuvos darbo rinką ir palyginti gautus duomenis tarptautiniu mastu. Klasifikatoriuje pateikiama tarptautiniu mastu pripažinta profesijos sąvoka, kurioje profesija siejama su vieno asmens atliekamu darbu. Profesijų klasifikatorius pateikia sistemą, pagal kurią į. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo (2007-10-31 Nr. DĮ-226, Žin., 2007-11-20 Nr.119-4877) Statistikos departamento tinklalapyje paskelbta papildoma informacija. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 2 redakcija (EVRK 2 red.) Perkančiųjų organizacijų tipų kodų sąrašas. Dalintis. Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-30. Atgal. Biudžetinė įstaiga, kodas 188656261. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)( Statistikos departamento 1999 10 05 įsakymo Nr.74 tęsinys). Ligų klasifikatorius skirats tiek gydytojams, tiek pacientams. Įvesk ligos diagnozę – sužinosi ligos kodą, įvesk ligos kodą – sužinosi diagnozę. Fizinės veiklos nauda onkologiniams pacientams: geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis. Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ nuo gegužės mėnesio žmones, turinčius. Su Valstybės lėšomis (iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto) apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu ir jų bazinėmis kainomis galima susipažinti čia. EVRK 2 red. yra Lietuvos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Jis parengtas pagal Statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2-oji red.), kuris Europos Sąjungos šalyse Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu įteisintas nuo 2008m. pradžios. Mokslo veiklos rūšys 72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Scientific research and development 72.1 Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Research and experimental development on natural sciences and engineering. EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.) Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas A ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ 01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 01.1 Vienmečių augalų auginimas 01.11. Kodas: Mokslo kryptis: 01A: Agronomija: 02A: Veterinarija: 03A: Zootechnika: 04A: Miškotyra: 01B: Biologija: 02B: Biofizika: 03B: Ekologija ir. V-235 įteisinti Klasių paskirčių klasifikatoriaus nauji įrašai, kurie apibūdina jėzuitišką, sporto, ekologijos, klasikinio ugdymo, novatoriško verslumo paskirties klases. Plačiau 2018-03-07 Du nauji klasifikatoriai Švietimo ir mokslo ministrės 2018-03. EVRK is defined as Ekonomines Veiklos Rusiu Klasifikatorius (Lithuanian: Classification of Economic Activities; Lithuania) very rarely. Individuali veikla: ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 2 redakcija (EVRK 2 red.) Parašykite komentarą per Facebook. Prisijungti FDP.LT Naujienos. plotas jūsų reklamai. Tai: savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.) Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas A ŽEM ĖS ŪKIS, MIŠKININKYST IR ŽUVININKYST 01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 01.1 Vienmeči ų augal auginimas 01.11. Individuali veikla pagal pažymą yra kur kas lankstesnė, nes apima daugybę pačių įvairiausių veiklos rūšių (visą sąrašą rasite čia, kitu atveju skambinkite į Statistikos departamentą numeriu 8 5 236 4716 ir, nupasakoję planuojamos vykdyti veiklos pobūdį.