KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas atnaujina -Ktu Bakalauro Studijos

Studijos Kauno technologijos universitetas KTU

Pradžia Stojantiesiems KTU

Studijos – Informatikos fakultetas KTU

Mieli abiturientai, maloniai kviečiame į bakalauro studijų konsultacijas, kurios vyks Kaune, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Klubo misija puoselėti universitetines vertybes ir tradicijas, kaupti bei saugoti pirmojo, įkurto 1922 m. Vizija. Tarptautinis informacinių technologijų studijas ir mokslinius tyrimus vykdantis centras, pripažintas Baltijos jūros regione. Misija. Teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijos, prisidedant prie tvaraus visuomenės ugdymo, kuriant bei perduodant žinias ir novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui. Studijos Mechatronikos institutas, tampriai bendradarbiaudamas su Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetu, dalyvauja Universitete vykdomų bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų procesuose. Institute vykdoma plataus profilio tarpdisciplininė MTEPI veikla, aprėpianti inovatyvių vykdiklių ir jutiklių kūrimą bei taikymą, siekiant atliepti ateities gamybos, sveikatos priežiūros bei kosmoso ir mikrosistemų inžinerijos poreikius. Vadyba pasirinkta dėl profesionalių vadybininkų trūkumo darbo rinkoje.. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas turi stiprų ryšį su verslo bei pramonės įmonėmis, todėl studentams yra …. Studijos Maisto institutas Tapk ateities mokslininku, darančiu reikšmingą poveikį mokslui, visuomenei ir verslui, bei gebančiu dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje. Pagal studijų trukmę Vilniaus universitete studijos vykdomos šiomis formomis: Nuolatinė (NL) studijų forma – tai studijų forma, kurios apimtis yra 60 kreditų per metus. Kauno technologijos universiteto veteranų klubas EMERITUS yra sudėtinė KTU Universiteto bendruomenės dalis. Fakultete vykdomos aukšto lygio bakalauro bei vientisosios, magistrantūros ir doktorantūros studijos, atliekami reikšmingi moksliniai tyrimai ir skiriamas didelis ….

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas atnaujina

Bakalauro studijos VDU

Studijos – Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas KTU

Pasaulinio pripažinimo instituto mokslininkai sulaukė sukūrę pirmąjį pasaulyje neinvazinį absoliutinės galvospūdžio vertės matuoklį. Kviečiame prisijungti prie šios programos investuojant į talentingiausius. Stalo tenisas yra labai populiari Lietuvoje ir Universitete sporto šaka. Nuo 2019-08-26 iki 2019-09-08 turėsite pasirinkti studijų modulius (jei pasirinkimas numatytas Jūsų studijų programoje) ir …. Kviečiame abiturientus į Bakalauro studijų konsultacijas, kurios vyks Kaune, Mickevičiaus g. 37: Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos Liepos 10 d. 11-12 val., 101 kab. Konsultuoja: T. Palaima Filosofija ir skaitmeninė kultūra Liepos 17 d. 14-16 val., 107 kab. Konsultuoja: N. Čepulis Naujųjų medijų kalba Liepos 19 d. 11-12 val., 101 kab. Instituto veiklos pagrindą sudaro moksliniai tyrimai, nacionaliniai ir tarptautiniai projektai bei MTEP paslaugos architektūros ir urbanistikos, paveldo, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio darnios plėtros, pastatų energetinių savybių ir šilumos mainų pastatuose, statybinių medžiagų ir gaminių savybių bei ilgaamžiškumo srityse. KTU MGMF Fizikos katedra siūlo bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas. Čia įgyjamos gilios žinios, reikalingos taikant naujas fizikines technologijas ir nanotechnologijas, kuriant ir modifikuojant naujas medžiagas ar diegiant šiuolaikinius fizikinius metodus medicinoje. Sužinok daugiau. Magistrantūros studijos. Bakalauro studijos atnaujinamos atsižvelgiant į jaunimo poreikius bei perspektyvas įsidarbinti. Studijos VDU Visos studijų pakopos Bakalauro studijų programos Magistrantūros studijų programos Vientisųjų studijų programos Profesinių studijų programos Bakalauro studijų programos (nuotolinės) Visos studijų krypčių grupės Visos studijų kryptys Rodyti (163) Daugiau programų. KTU Akademinėje informacinėje sistemoje, skiltyje „Einamasis semestras“ paspauskite mygtuką „Individualus planas“ ir ten rasite Jūsų metinio studijų plano ruošinį. KTU MGMF studentams siūlomos matematikos, fizikos, medžiagų mokslų ir tarpsritinės / tarpkryptinės studijos, kurios užtikrina aukščiausio lygio specialistų rengimą. KTU plėtoja fizini. Bakalauro studijos. Rūmai, skirti valstybės spaustuvei, buvo pastatyti 1925 m. Įdomi detalė – 1923 m. šio pastato projektui parengti buvo organizuojamas pirmasis Lietuvoje tarptautinis architektūros konkursas, kurį laimėjo vokiečių architektai. 1929 m. rūmai atiteko Lietuvos universitetui (nuo 1930 m. Katedros dėstytojai koordinuoja „Atsinaujinančiosios energetikos“, „Elektros inžinerijos“ bakalauro ir „Elektros energetikos inžinerijos“, „Energijos technologijos ir ekonomika“ magistrantūros studijų …. Mokslo kryptys: N003 Chemija, T005 Chemijos inžinerija. Rask studijas.. kurios studijos yra vykdomos.

Studijos Universitete vykdomos pagal bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį suteikiančias studijų programas. Įvykdęs visus studijų programos reikalavimus, studentas gauna atitinkamo kvalifikacinio laipsnio (bakalauro, magistro ar daktaro) diplomą. Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, kviečiami studijuoti bakalauro ir vientisųjų studijų programas. Asmenys, baigę bakalauro arba vientisąsias studijas. Studijos Informatikos fakultete dėsto daug praktinių žinių sukaupę dėstytojai, ruošiami paklausiausi darbo rinkoje informacinių technologijų specialistai, veikia Ma+ kompetencijų modelis. Studijų metu studentai įsitraukia į įvairius tarpdisciplininius projektus, kuria IT …. Bakalauro studijos Kodėl verta rinktis bakalauro studijas VDU. Platus studijų programų pasirinkimas tiek tiksliųjų mokslų, tiek humanitarinio ar socialinio profilio abiturientams. Vytauto Didžiojo universitete stojantieji priimami į pirmosios pakopos nuolatines ir vientisųjų teisės studijų programas. Studijos padės įgyti verslo praktikai svarbių žinių ir įžvalgų, vadovavimo gebėjimų, suprasti socialiai atsakingo verslo kūrimo ir valdymo principus, rasti verslo konkurencingumą didinančius sprendimus. Ši programa – geriausių verslo bakalauro studijų Lietuvos universitetuose trejetuke (2017 m. …. Vilniaus universitetas – prestižinė Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kurioje vystomas pasaulinio lygio mokslas ir plėtojamos mokslu grindžiamos tarptautinio lygio studijos. Fakultete skatinamas tarptautiškumas bei kosmopolitiška aplinka. Studijos orientuotos į praktinę statybos inžinerijos ir architektūros veiklą, darbą komandoje, taikant šiuolaikinius didaktikos metodus. KTU SAF gali didžiuotis alumnų darbais, puošiančiais įvairias pasaulio vietoves. Jungtinė KTU, ASU ir LEI aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros programa, kurioje integruotos pažangios, tarpdalykinės studijos užtikrinančios, kad inžinerinių principų taikymas gerina mus supančios aplinkos, ekosistemų ir gyvenimo kokybę bei mažina neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, tuo pačiu leisdamas verslui ir. Mieli Abiturientai, maloniai kviečiame į Bakalauro studijų konsultacijas, kurios vyks Kaune, Mickevičiaus g. 37 Filosofija ir skaitmeninė kultūra Liepos 17 d. 14-16 val., 107 kab. Konsultuoja: N. Čepulis Naujųjų medijų kalba Liepos 19 d. 11-12 val. 115 kab. Konsultuoja: D. Maumevičienė Politikos ir saugumo studijos Liepos 16 d. 11-12 val., 101 kab. Mickevičiaus g. 37) Filosofija ir skaitmeninė kultūra Liepos 17 d. 14-16 val., 107 kab. Konsultuoja: N. Čepulis Naujųjų medijų kalba Liepos 19 d. 11-12 val. 115 kab. Konsultuoja: D. Maumevičienė Politikos ir saugumo studijos. Ekonomikos ir verslo fakultete studentams siūlomos 7 bakalauro ir 10 magistrantūros studijų programų bei dviejų mokslo krypčių doktorantūra. Instituto mokslininkai dalyvauja bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų procesuose. Technologijos ir fizinių mokslų bakalauro studijų studentai, savo individualiuose planuose turintys skiltį asmeninis modulių rinkinys, gali rinktis institute vedamus modulius. KTU MIDF Gamybos inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas Investors’ Spotlight kokybės ženklas oficialiai patvirtina, kad programa atitinka užsienio investuotojų poreikius ir yra lyderė Lietuvoje rengiant gamybos inžinerijos specialistus.. Aplinkos apsaugos vadybos ir švaresnės gamybos studijos yra …. Tai vienas didžiausių ekonomikos, verslo ir vadybos specialistų rengimo centrų, atpažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Studijos aplinkos inžinerijos institute Šiuo metu APINI vykdomos antros ir trečios pakopos studijų programos. Magistrantūra: kartu su KTU MIDF vydoma trapkryptė magistro studijų programa “Darnus valdymas ir gamyba” (iki 2017 m. KTU Biomedicininės inžinerijos instituto mokslininkai dalyvauja Universitete vykdomų bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų procese. Biomedicininės elektronikos inžinieriai rūpinasi, kad sudėtinga technika visada patikimai veiktų ir būtų dar tobulesnė. Ši specialybė skirta tiems, kurie trokšta sužinoti, kaip veikia ir kaip yra projektuojama elektroninė medicininė įranga, kurie nori prisidėti prie atsakingo gydytojų darbo, padėti jiems naudoti sudėtingą techniką. We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. KTU alumnų bendruomenės būrimosi iniciatyvinį startą ženklina oficialiu KTU alumnų asociacijos simboliu tapęs nykščio atspaudas, apgaubtas užrašu „KTU alumnas – antspaudas visam gyvenimui”. Šiuo ženklu užtvirtinta KTU alumnų klubo steigimo deklaracija, kurią 2010 metais pasirašė iniciatyvinė KTU absolventų grupė. Bakalauro ir magistro studijų baigiamųjų darbų gynimo laikų lentelės: Bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo datos ir laikai. ČIA Magistro studijų baigiamųjų darbų gynimo datos ir laikai. ČIA Linkime sėkmės! Free Download WordPress ThemesDownload Nulled WordPress ThemesPremium WordPress Themes DownloadFree Download WordPress Themesfree download udemy paid course. Studijos Architektūros ir statybos institutas KTU Architektūros ir statybos instituto mokslininkai dalyvauja Universitete vykdomų statybos inžinerijos ir menotyros mokslo krypčių doktorantūros studijų procese. Nuolatinės bakalauro studijos dažniausiai trunka 3,5-4 metus. Funkcionaliųjų medžiagų (įvairios paskirties natūralių maisto ingredientų bei maisto priedų, sveikatai naudingų junginių ir kt.) paieška, tyrimai, įvertinimas, gamybos ir panaudojimo technologijos. Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams, į pirmą kursą priimtiems 2017–2018 ir vėlesniais mokslo metais, taikomas.. KTU OFFICE 365 – studijos – dokumentai – bendriniai dokumentai – studijų atsiskaitymo ir organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. KTU Medžiagų mokslo institutas yra sukaupęs pripažintą mokslo potencialą ir taikomųjų darbų patirtį, kurią sėkmingai panaudoja vykdydamas šalies ir užsienio ūkio, švietimo ir kultūros subjektų mokslinius ir taikomuosius užsakymus bei dalyvaudamas tarptautiniuose mokslo projektuose. Alumnų sugrįžtuvės – diena, kai absolventai kviečiami grįžti į savąjį Universitetą prisiminti akademinių erdvių ir žmonių, su kuriais kartu eita ne vienerius metus, atnaujinti ir megzti naujas pažintis, burtis naujoms iniciatyvoms. Absolventų sugrįžtuvės pirmąkart organizuotos 2017 metais, kuomet absolventai dalyvavo ekskursijose po fakultetus ir laboratorijas. KTU „INVESTed“ – studijų, mokslo ir pramonės sanglauda. KTU sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, viešosiomis įstaigomis ir kitomis organizacijomis.KTU „INVESTed“ programa yra veiklos įrankis, užtikrinantis studijų, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą. KTU muziejaus virtualios parodos Virtualios parodos Siekdamas atskleisti Universiteto istoriją, pasiekimus ir tradicijas, supažindinti lankytojus su čia dirbusiomis ir studijavusiomis asmenybėmis, Muziejus taip pat rengia virtualias parodas. Nacionalinis Maisto mokslo institutas keičia aplinką kurdamas žinias ir technologinius sprendimus žmogaus gerovei prevencinių ir darnių maisto sistemų imtyje, kartu plėtodamas maisto užtikrinimo galimybes augančio pasaulio poreikiams. VGTU bakalauro ir vientisųjų studijų kainos, VGTU studijų kaina (metinė) neįstojusiems į valstybės finansuojamas vieta. KTU Sveikatos telematikos mokslo instituto mokslininkams priklauso daugiau nei 150 registruotų išradimų prioritetas ir intelektinė nuosavybė. Klubo nariai renka Universiteto istorijai išliekamąją vertę turinčią archyvinę medžiagą, padeda tvarkyti Universiteto muziejų, bendrauja su Universiteto, fakultetų vadovais ir …. Universiteto rinktinė dalyvauja Lietuvos ir aukštųjų mokyklų čempionatuose nuo KPI įkūrimo, išugdė daug čempionų ir prizininkų.